Onze kalveren krijgen ook voederbieten in hun rantsoen. Die voederbieten poten we zelf. Biologisch uiteraard. Gewassen zaaien en poten heeft bij biologische akkerbouw één grote uitdaging: het onkruidvrij houden.
We gebruiken immers geen bestrijdingsmiddelen. Onze oplossing: we zaaien niet, we poten.

De 300.000 plantjes die in de kas zijn voorgezaaid hebben we in mei gepoot, verdeeld over 4,5 hectare. Bekijk hier een video van het poten!

Arbeidsintensief, maar de moeite waard! De opbrengst per hectare is namelijk groot, voederbieten zijn heel smakelijk en ze verhogen ook nog eens de voeropname van droge stof bij de kalveren.  Afgelopen jaar zaten we een maand zonder voederbieten, dat zagen wij gelijk terug in de groei van de kalveren.

Ondanks dat we de niet zaaien, maar poten zijn we heel druk met het onkruidvrij houden. Er wordt momenteel druk geschoffeld!

Om de bieten heen hebben we boekweit gezaaid. Bloeiende boekweit is door de grote hoeveelheid nectar een prachtig gewas voor wilde- en honingbijen. Boekweit biedt aan veel insecten en vogels leefmogelijkheden.
Bijkomend voordeel: na de oogst bak je er heerlijke pannenkoeken van!