sorghum biologisch

We vertelden het al eerder: onze kalveren krijgen een zeer gevarieerd rantsoen. Biologisch uiteraard.
Op één van de percelen van het Geldersch Landschap in Arnhem dat we bewerken hebben we het gewas sorghum gezaaid. Sorghum lijkt op mais (zie foto’s) en wordt ongeveer net zo hoog als mais. Het is een grasachtige graansoort. We zaaien rond half mei.

Het voordeel van sorghum is dat het een gewas is dat goed tegen droogte kan. Verder heeft sorghum diepe wortels (tot wel 2 meter diep!) en wortelt het gewas intensief. Daardoor verbetert het de bodem.

Onder optimale omstandigheden kan sorghum veel CO2 vastleggen (opslaan in de bodem) en daardoor heeft het gewas een lagere carbon footprint dan mais. Met dit gewas dragen we dus ons steentje bij aan een lagere CO2-uitstoot.

In tegenstelling tot mais waar kolven aan de plant groeien, krijgt sorghum pluimen bovenin. Daarin zit het zaad.

Net als bij mais wordt de plant in z’n geheel gehakseld. Dat gebeurt rond oktober/november. De eiwitopbrengst is 5-10% meer dan bij maïs. Ook sorghum kuilen we in. Dat levert in de winterperiode smakelijk voer op voor onze kalveren.