Foto: Cornelie’s Foto studio Ede

Hoe gaan we bij Eco Fields eigenlijk om met duurzaamheid? We zetten het hier even op een rij.

Volgens Wikipedia draait het bij Duurzaamheid om de drie P’s: People, Planet en Profit die op “harmonieuze wijze met elkaar gecombineerd moeten worden”. Hoe zit dat eigenlijk bij ons?

Ons motto is niet voor niets Respect voor mens, dier en omgeving. Wij proberen duurzaamheid zo veel mogelijk door te voeren. Er valt nog best wat te winnen maar we zijn zeker op de goede weg.

People
We investeren in duurzame relaties. Met onze medewerkers uiteraard maar ook met onze leveranciers, klanten en andere stakeholders. We zijn niet op de wereld om elkaar het vel over de neus te halen of het elkaar moeilijk te maken.
• We proberen zoveel mogelijk te luisteren en investeren tijd en energie waar we kunnen in ons netwerk. Samen doen staat voorop. Bijvoorbeeld in de samenwerking met Coöperatie Boerenhart. En we proberen doelstellingen te bereiken samen met onze klanten.
• Onze biologische kalfsvleesproducten ontwikkelen we naar wens en idee van onze klanten. Dat vinden we belangrijk.

Planet
Respect voor onze aarde vind je terug in vele aspecten binnen onze bedrijfsvoering.
• Zo gebruiken we warmtewisselaars en zonnepanelen in onze eigen slagerij.
• Maar we besteden ook veel aandacht aan biodiversiteit. We werken samen met organisaties zoals het Nationale Park de Hoge Veluwe, Stichting Gelders Landschap, Natuurmonumenten, Kroondomeinen en Staatsbosbeheer. Op hun percelen verbouwen wij onze gewassen die we vervolgens voeren aan onze biologische kalveren. Die percelen bemesten we overigens met de mest uit de potstallen van onze kalveren. Zo bevorderen we het bodemleven en ontstaat er een kringloop.
• Bij het telen van onze gewassen kiezen we niet altijd voor de meest gangbare soorten. We kiezen soms bewust voor gewassen die het bodemleven stimuleren zoals vlinderbloemigen. Die vlinderbloemigen zetten ook CO2 uit de lucht om.
• We maken geen gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest.
• Onze kalveren hebben ruime stallen en lopen wanneer mogelijk buiten. Zo hebben ze veel ruimte. Ze krijgen een gevarieerd rantsoen. Hierdoor zijn ze weerbaarder waardoor medicijnen niet of nauwelijks nodig zijn.
• Wij zijn leverancier van erkend Veluwse streekproducten. Dat ben je niet zomaar: grondstoffen én eindproduct moeten uit de regio komen. Dat vinden we belangrijk: zo min mogelijk foodmiles maken.

Profit
• We investeren in duurzame samenwerkingen en kruisbestuivingen. Verreweg het grootste deel van onze kalveren zijn stiertjes. Ongeveer de helft van alle kalveren die geboren worden zijn stiertjes. Die kunnen niet aangehouden worden bij biologische veehouders. Wij halen ze op bij biologische veehouders en fokken ze op tot ze een maand of elf zijn.
• We doen aan vierkantsverwaarding. We leveren niet alleen de biefstukken van onze kalveren, maar het gehele kalf. Denk hierbij aan de botten voor sauzen en jus, gehakt etc. Maar als we alles hebben gebruikt voor menselijke consumptie gooien we de resten niet weg. Die gaan naar een biologische honden- en kattenvoerfabrikant.
• Onze winst vertalen we ook naar educatie. “Vertel het verhaal” is een belangrijk motto van ons bedrijf. We ontvangen graag bezoekers op onze boerderij en geven rondleidingen en workshops. We hebben dit handen en voeten gegeven door het opzetten van onze Farmacademie. Samen met andere boeren en producenten van Coöperatie Boerenhart vertellen we het verhaal achter onze (streek-)producten aan de consument. Daarnaast ontvangen we graag studenten van (vak-)opleidingen voor educatie op onze boerderij.
• Als bedrijf maken we omzet en winst. Maar dat is niet het állerbelangrijkste. Juist de combinatie van People, Planet en Profit maken dat we kunnen doen wat we doen: ondernemen met respect voor mens, dier en omgeving.

Zoals gezegd, we zijn er nog niet. Zo staat er nog op ons verlanglijstje:
• (Nog) meer zonnepanelen om de daken van onze stallen en loods optimaal te benutten
• We zijn bezig met een ekologisch leerproject. We zouden graag willen dat de huiden van onze kalveren worden gebruikt voor bijvoorbeeld schoenen die gebruikt zijn van biologisch leer. Dat is een proces waar we met andere partijen al geruime tijd mee bezig zijn en dat moeizaam van de grond komt.
• We willen nóg meer ons verhaal kunnen vertellen. Educatie staat bij ons hoog op de agenda. Daarom wordt hard gewerkt aan de doorontwikkeling van onze Farmacademie. Samen met andere partijen en gesteund door de gemeente Ede en Provincie Gelderland hopen we ons initiatief groter te kunnen maken.
• We zoeken steeds naar oplossingen om onze bijdrage aan de afvalberg te verkleinen. Dat is een continu proces dat investeringen in kennis en menskracht vraagt. Iedere stap hierin is er weer een in de goede richting.
• We blijven zoeken naar horecaklanten die – net als wij – duurzaamheid hoog in het vaandel hebben en diervriendelijk vlees én het verhaal daarachter op de menukaart willen zetten.