Bron foto's: Middelpunt van Nederland.

Eco Fields heeft zijn naam te danken aan de zogenaamde Celtic fields, een innovatief akkerbouwsysteem dat door boeren meer dan drie eeuwen geleden in Noordwest Europa werd bedacht en uitgevoerd. Het gaat hier om kleine vierkante velden van ongeveer 40 bij 40 meter, met een wal eromheen tegen de verstuiving. De boeren konden hierdoor de akkers bebouwen en lieten hun vee daar grazen. Een overblijfsel uit die tijd is bewaard gebleven en ligt op een steenworpafstand van onze boerderij. De beherende natuurorganisatie Stichting Gelders Landschap en Eco Fields werken nauw samen om te zorgen voor dit cultureel erfgoed. Zo verwerken wij onder andere de gewassen van deze terreinen in het veevoer. Ook kunt u bij een bezoek aan ons bedrijf deze historische velden onder leiding van een gids bezoeken. Op deze manier helpen wij mee aan de instandhouding en ontwikkeling van natuur en cultuur in onze directe omgeving.